DRUK OFFSETOWY


Technologia ta jest opłacalna przy wysokich nakładach.

Wykonujemy druki akcydensowe, druki samokopiujące itp.